Krążniki, zestawy krążnikowe, podstawy zestawów

Krążniki, zestawy krążnikowe, podstawy zestawów

Wróć

Krążniki, to elementy podpierające taśmę przenośnikową oraz kształtujące ją w przekroju poprzecznym z jednoczesnym dostosowaniem do żądanej wydajności oraz warunków zabudowy.
Najczęstsze średnice krążników nośnych (stalowych-gładkich lub pierścieniowych) wynoszą: 51, 60,3, 89, 108, 133, 159 mm
Najczęstsze średnice krążników dolnych (stalowych-gładkich lub tarczowych) wynoszą: 89, 108, 133 mm
– średnice krążników należy dobierać tak, aby ich liczba obrotów „nk” nie przekraczała 600 – 700 obr/min (zalecane 450 – 550 obr/min).

nk = (60 x V) : (3,14 x D)

nk – liczba obrotów krążnika (1/min)
V – prędkość taśmy (m/s)
D – średnica krążnika (m)

Należy podkreślić, iż ze wzrostem średnicy krążnika, maleje opór przeginania taśmy na krążnikach (istotna składowa oporów przenośnika) i wzrasta trwałość łożysk (ze wzgl. na mniejszą liczbę obrotów przy danej prędkości).

Wróć

Odezwiemy się - zostaw swój kontakt:

Zakład produkcyjny NITROLL:
ul. Włościańska 10A
58-330 Jedlina-Zdrój