Odbojnice wywrotnic wagonów

Odbojnice wywrotnic wagonów

Wróć

   ODBOJNICA WYWROTNICY WAGONÓW NITROLL 1
   ODBOJNICA WYWROTNICY WAGONÓW NITROLL 2
   ODBOJNICA WYWROTNICY WAGONÓW NITROLL 3

Wywrotnice wagonowe, to urządzenia przeładunkowe występujące w portach, elektrowniach i na placach składowych, stosowane do rozładunku materiałów sypkich z wagonów kolejowych.

Produkowane przez nas odbojnice służą do zabezpieczenia burt wagonów i amortyzacji po zaciśnięciu i unieruchomieniu wagonów w beczce wywrotnicy, podczas przeładunku na wywrotnicach bębnowych, bocznych.

Stosowany przez nas w odbojnicach wywrotnic wagonowych elastomer poliuretanowy jest zgodny z normą PE-EN ISO 868:2005 i odznacza się następującymi parametrami:

  • Naprężenie przy 100% wydłużenia = 5,4 Mpa
  • Naprężenie przy 300% wydłużenia = 11,4 Mpa
  • Naprężenie przy zerwaniu = 52 Mpa
  • Wydłużenie względne przy zerwaniu 600% wg. PN-EN ISO 527-1-5:1998
  • Wytrzymałość na rozerwanie 99 N/mm wg. PN-ISO 34-1:1998
  • Ścieralność 40 mm wg. PN-ISO 4649:1999

Wymiary produkowanych segmentów odbojnicy:

  • 210 x 300 x 100 mm
  • 610 x 300 x 100 mm
  • 1120 x 300 x 100 mm

Odbojnice są zaprojektowane tak , aby wytrzymywały nacisk wagonu (ok. 20 Mg) oraz surowca (ok. 60 Mg).

Wróć

Odezwiemy się - zostaw swój kontakt:

Zakład produkcyjny NITROLL:
ul. Włościańska 10A
58-330 Jedlina-Zdrój