OFERTA

Urządzenia centrujące taśmy przenośnikowe

Urządzenia czyszczące taśmy przenośnikowe

Stoły uderzeniowe (łoża antyudarowe) wraz z belkami ślizgowymi:

Uszczelnienia przesypów

Płyty i kształtki z elastomeru PUR

Krążniki, zestawy krążnikowe, podstawy zestawów, bębny

Taśmy przenośnikowe MATADOR