URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE TAŚMY PRZENOŚNIKOWE

Zgarniacze czołowe:

ZC-1 „Prestige” (Bt=500 – 1400)

ZC-U „Economic” (Bt=500 – 1400)

ZC-2 MAX „Prestige” (Bt=1000 – 2000)

ZC-3 SUPER MAX „Prestige” (Bt=1600 – 2500)

Zgarniacze podtaśmowe/podbębnowe:

ZPR-1 „Prestige” (Bt=500 – 1200)

ZPR-U „Economic” (Bt=500 – 1200)

ZPR –1 MINI (Bt=500 – 1200)

ZPR-2 MAX „Prestige” (Bt=1200 – 2000)

ZPL-1 „Prestige” (Bt=500 – 1200)

ZPL-U „Economic” (Bt=500 – 1200)

ZPL-2 MAX „Prestige” (Bt=1200 – 2000)

ZPL-U MAX „Economic” (Bt=1400 – 2000)

ZPWS „PRESTIGE” (BT=500 – 1200)

Pługi czyszczące i rozładowcze:

Pługi czyszczące dwustronne:

Pługi czyszczące jednostronne:

PCD „Prestige” (Bt=500 – 1400)

PCD-U „Economic” (Bt=500 – 1400)

PCJ „Prestige” (Bt=500 – 1200)

Pługi rozładowcze taśmy wypłaszczanej:

PRTP (Bt=500 – 2000)

Zgarniacze stalowych płaszczy bębnów:

ZCB-B (Bt=500 – 1600)

ZCB-C (Bt=500 – 1600)

Pługi odśnieżające taśmy:

POT (Bt= 500 – 1600)