Płyty i kształtki z elastomeru PUR

Płyty odbojowe oraz wykładziny ślizgowe stosuje się w celu zapobieżenia takim niekorzystnym zjawiskom jak: ścieranie i niszczenie ścian koszy przesypowych oraz hałas wywołany uderzaniem i przesuwaniem się materiału.

Korzyści wynikające ze stosowania płyt odbojowych i wykładzin:
– Optymalnie zabezpieczają przed ścieraniem i niszczeniem ściany koszy przesypowych
– Obniżają hałas technologiczny
– Obniżają koszty eksploatacji i dozoru

Produkujemy płyty o wymiarach adekwatnych do potrzeb naszych Klientów. Wykonujemy je z elastomeru PUR o twardości od 65 do 95 ShA.

Materiał ten jest elastyczny a zarazem wyjątkowo odporny na ścieranie (wg. badań porównawczych przeprowadzonych przez Zachodniopomorski Instytut Technologiczny w Szczecinie, Instytut Inżynierii Materiałowej, Zakład Tworzyw Polimerowych – raport z 12.04.2006 oraz 01.12.2009). Materiał ten odpowiada jakością i parametrem ścieralności, materiałom wiodącej, niemieckiej firmy PTW.

Do stref zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów  dostarczamy materiał w wykonaniu specjalnym – przeznaczonym do eksploatacji w strefach ATEX (certyfikat GIG w Katowicach nr B/1511/II/2009, dopuszczający materiał do stosowania w urządzeniach eksploatowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych).

UWAGI: skrobak (skrobacz), to część zgarniacza, która bezpośrednio styka się z taśmą przenośnika. Zadaniem skrobaka (skrobacza) jest usunięcie (odspojenie) ścierów z taśmy przenośnika.