Stoły uderzeniowe (impaktowe)

wraz z belkami ślizgowymi

SU-C (Bt=1000 - 1600)

SU-BC (Bt=1000 - 1600)