WARUNKI DOSTAWY

Warunki dostawy

 1. Zapewniamy dostawę urządzeń oraz części zamiennych w ciągu 2 – 4 tygodni od daty otrzymania zamówienia lub w terminie ściśle określonym przez Zamawiającego.
 2. Urządzenia dostarczamy bezpłatnie (loco Odbiorca).
 3. Efektywność pracy naszych urządzeń możecie Państwo ocenić podczas bezpłatnych 30 dniowych testów. *
 4. Montaż urządzeń może odbyć się pod inżynierskim nadzorem producenta.
 5. Zapewniamy 24 miesięczny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

      * Testy urządzeń – warunki użyczenia na czas próbny.

 • Urządzenia użyczamy na czas próbny trwający do 30 dni (w szczególnych wypadkach dłuższy), w celu zaprezentowania ich sposobu i skuteczności pracy, w kontekście zamiaru zakupu urządzenia przez Testującego.
 • Urządzenia powinny wykazać lepszą skuteczność działania od urządzeń stosowanych przez Testującego. Uznaje się to za pozytywne wypełnienie warunków testu.
 • W czasie testów, urządzenia pozostają własnością Firmy użyczającej urządzenia.
 • Urządzenia dostarczane są do prób w terminie uzgodnionym przez Strony.
 • Montaż urządzeń do testów (i ewentualny demontaż) dokonywany jest bezpłatnie, przy współpracy pracowników Firmy testującej.
 • Po pozytywnym zakończeniu testów, Testujący zobowiązuje się do zakupu testowanych urządzeń.

Przedstawione powyżej warunki dostawy dotyczą urządzeń do przenośników taśmowych (oferta podstawowa).