USZCZELNIENIA PRZESYPÓW

Uszczelnienie przeciwpyłowe Dwuwargowe Średnie (monolityczne).

Listwy uszczelnienia dwuwargowego, typu 2W-Ś stosuje się w celu doszczelnienia miejsc styku burt przesypu z taśmą cięgna górnego przenośnika odbiorczego. Listwa uszczelnienia 2-WŚ składa się z płyty pionowej (uszczelnienia wstępnego) i elastycznej wargi doszczelniającej. Uszczelnienie zalecane jest przy występowaniu warunków silnej emisji pyłu z przenośnika. Uszczelnienie dwuwargowe 2W-Ś  stosowane jest w transporcie przy prędkościach taśmy do 6,5 m/s.

Listwy uszczelnienia 2W-Ś, są produkowane w odcinkach po 1500 mm. Podczas montażu łączy się je na styk.

CHARAKTERYSTYKA:
  • Zapobiegania stratom materiału i przeciwdziała pyleniu surowca na zewnątrz
  • Zapewnia niski współczynnik tarcia polimeru na gumowej taśmie przenośnika
  • Odznacza się dużą odpornością polimeru na ścieranie
  • Gwarantuje elastyczne i sprężyste układanie się wargi doszczelniającej do nierówności taśmy;
  • Możliwość stosowania do taśm zużytych  oraz łączonych zamkami metalowymi;
  • Możliwość zastosowania w przenośnikach rewersyjnych;
  • Spełnia wymogi bezpieczeństwa określone w Dyrektywie  ATEX